Dr. Αιμίλιος Λάλλας | Δερματολόγος, Αφροδισιολόγος, Διδάκτωρ Α.Π.Θ.


  Τηλέφωνο : +30.2310.277979

All Posts in Category: Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Η πιθανότητα μελανώματος όταν αφαιρούνται σπιτζοειδείς βλάβες μετά την ηλικία των 12 ετών

Η δερματοσκόπηση βοηθά στην αναγνώριση του μελανώματος και του σπίλου Spitz αλλά περιστασιακά το μελάνωμα μπορεί να έχει συμμετρικό σχήμα και να μοιάζει έτσι με σπίλο Spitz.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΑΣ: Διερεύνηση της πιθανότητας για μια συμμετρική σπιτζοειδής βλάβη που αφαιρείται από ασθενείς 12 ετών και άνω να είναι μελάνωμα.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Η έρευνα συμπεριέλαβε ασθενείς 12 ετών και άνω με σπιτζοειδείς, συμμετρικές βλάβες που διαγνώστηκαν ύστερα από ιστολογική εξέταση ως σπίλος Spitz ή μελάνωμα. Δημογραφικές, κλινικές και δερματοσκοπικές μεταβλητές συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Απ’ τις 384 βλάβες, οι 333 (86,7%) διαγνώστηκαν μετά από ιστολογική εξέταση ως σπίλος Spitz και οι 51 (13,3%) ως μελάνωμα. Ο κίνδυνος του μελανώματος ήταν αυξημένος όσο μεγαλύτερη ήταν η ηλικία, φτάνοντας το 50 % και άνω μετά την ηλικία των 50 ετών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Έλλειψη ασθενών κάτω των 12 ετών από την έρευνα, έλλειψη λεπτομερών ιστολογικών δεδομένων, περιορισμένο μέγεθος του δείγματος, αναδρομική μελέτη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το μελάνωμα μπορεί να είναι δυσδιάκριτο από τον σπίλο Spitz δερματοσκοπικά και γίνεται έτσι σαφές ότι η μόνη ασφαλής στρατηγική για να μην διαφύγει κάποιο μελάνωμα είναι η χειρουργική αφαίρεση όλων των σπιτζοειδών βλαβών σε ασθενείς 12 ετών και άνω.

Lallas A, Moscarella E, Longo C, Kyrgidis A, de Mestier Y, Vale G,Guida S, Pellacani G, Argenziano G.
J Am Acad Dermatol 2015;72(1):47-53

Για να δείτε ολόκληρο το άρθρο πατήστε εδώ.

Read More

Η δερματοσκόπηση στη γενική δερματολογία

Παράλληλα με την εδραιωμένη χρήση της για την αξιολόγηση των όγκων του δέρματος, η δερματοσκόπηση συνεχώς κερδίζει έδαφος και σε άλλα πεδία της δερματολογίας. Τα χαρακτηριστικά διαφόρων φλεγμονωδών και λοιμωδών παθήσεων έχουν ήδη περιγραφεί και η δερματοσκόπηση έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την κλινική διαγνωστική διαδικασία στην καθ’ ημέρα πράξη. Η αυξανόμενη χρήση της δερματοσκόπησης ενισχύθηκε από την ανάπτυξη νέας γενιάς δερματοσκοπίων χειρός που μπορούν εύκολα να χωρέσουν την τσέπη του δερματολόγου και δεν απαιτούν την εφαρμογή διαμεσολαβητικού υγρού. Σ’ αυτό το άρθρο, παραθέτουμε τα τελευταία δεδομένα όσον αφορά τη δερματοσκόπηση στη γενική δερματολογία.

Lallas A, Zalaudek I, Argenziano G, Longo C, Moscarella E, Di Lernia V, Al Jalbout S, Apalla Z.
 Dermatol Clin. 2013;31(4):679-94, x.

Για να δείτε ολόκληρο το άρθρο πατήστε εδώ.

Read More

Νέες τάσεις στη δερματοσκόπηση για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος να διαφύγει το μελάνωμα

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η εισαγωγή της δερματοσκόπησης στην κλινική πράξη είχε σαν αποτέλεσμα σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση των μελανινοκυτταρικών βλαβών. Πράγματι, το δερματοσκόπιο αποκαλύπτει ένα συναρπαστικό κόσμο από μορφολογικές δομές που δεν είναι ορατές με το γυμνό μάτι προσθέτοντας ποικίλες πληροφορίες κατά την αξιολόγηση ενός σπίλου. Παρ’ όλα αυτά, καθώς η τεχνική μετρά μόνο μερικές δεκαετίες, νέα δεδομένα συλλέγονται συνεχώς και τροποποιούν τη διαχείριση των μελανινοκυτταρικών βλαβών. Στο παρών άρθρο, συνοψίζουμε τα τελευταία δεδομένα στη δερματοσκόπηση, τα οποία αφορούν την έγκαιρη διάγνωση του μελανώματος, τη διαχείριση των οζωδών βλαβών, τη διάγνωση του βλεννογόνιου μελανώματος, και στη ψηφιακή χαρτογράφηση.

Lallas A, Apalla Z, Chaidemenos G.
J Skin Cancer 2012;2012:820474

Για να δείτε ολόκληρο το άρθρο πατήστε εδώ.

Read More

Κανόνες για να εντοπίσουμε το μελάνωμα

Τα περισσότερα μελανώματα είναι εύκολο να διαγνωστούν κλινικά και δερματοσκοπικά. Το ερώτημα παραμένει όσον αφορά την ανεύρεση των μελανωμάτων εκείνων που δεν είναι μορφολογικά εμφανή από κλινική και/ή δερματοσκοπική άποψη. Κατά την εκτίμηση μας, όταν η μορφολογία δεν είναι αρκετή για την αναγνώριση του μελανώματος, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ειδικές στρατηγικές. Γι’ αυτό, συνοψίζουμε τους παρακάτω 7 απλούς και πρακτικούς κανόνες που περιγράφουν την ανάγκη για μια πιο γενική προσέγγιση συνδυάζοντας την κλινική πληροφορία με τη δερματοσκοπική εξέταση:

(1) Κάντε δερματοσκοπικό έλεγχο όλων των βλαβών.

(2) Ζητήστε από τους ασθενείς υψηλού κινδύνου να αφαιρέσουν τα ρούχα τους.

(3) Χρησιμοποιήστε τον κανόνα των 10 δευτερολέπτων για κάθε βλάβη.

(4) Συγκρίνετε και παρακολουθήστε την εξέλιξη των πολλαπλών σπίλων (monitoring).

(5) Αφαιρέστε ύποπτες οζώδεις βλάβες.

(6) Συνδυάστε κλινικά και δερματοσκοπικά κριτήρια.

(7) Συνδυάστε κλινικά και ιστολογικά κριτήρια.

Lallas A, Zalaudek I, Apalla Z, Longo C, Moscarella E, Piana S,Reggiani C, Argenziano G.
Dermatology 2013;226(1):52-60

Για να δείτε ολόκληρο το άρθρο πατήστε εδώ.

Read More

Διάγνωση και διαχείριση μελαγχρωματικών βλαβών του προσώπου

Η διαφορική διάγνωση των μελαγχρωματικών κηλίδων σε ένα χρόνια φωτο- εκτεθειμένο δέρμα προσώπου αποτελεί πρόκληση και περιλαμβάνει την κακοήθη φακή, τη μελαγχρωματική ακτινική υπερκεράτωση, την ηλιακή φακή και τη λειχηνοειδή κεράτωση.Παρ’ όλο που η δερματοσκόπηση βελτιώνει τη διαγνωστική ακρίβεια του γυμνού οφθαλμού, η ακριβής διάγνωση και η διαχείριση των μελαγχρωματικών κηλίδων του προσώπου παραμένει πρόκληση στην καθ’ ημέρα πράξη. Αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι η μελαγχρωματική ακτινική υπερκεράτωση, η λειχηνοειδής κεράτωση καθώς και η κακοήθης φακή μπορεί να εμφανίζουν αλληλεπικαλυπτόμενα κριτήρια κάνοντας τη διαφορική διάγνωση κλινικά δύσκολη. Γι’ αυτόν τον λόγο, έχουν προταθεί πρακτικοί κανόνες, οι οποίοι βοηθούν στο να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος της λάθος διάγνωσης της κακοήθους φακής.

Lallas A, Argenziano G, Moscarella E, Longo C, Simonetti V,Zalaudek I.
Clin Dermatol. 2014;32(1):94-100

Για να δείτε ολόκληρο το άρθρο πατήστε εδώ.

 

Read More

Η δερματοσκόπηση στη διάγνωση και διαχείριση του βασικοκυτταρικού καρκινώματος

Τα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά του βασικοκυτταρικού καρκινώματος αρχικά περιγράφηκαν πριν από πάνω από μια δεκαετία και τα κριτήρια του έκτοτε έχουν πολλές φορές εμπλουτιστεί και αναθεωρηθεί. Σήμερα, το δερματοσκόπιο θεωρείται το εργαλείο- κλειδί για τη διάγνωση του βασικοκυτταρικού καρκινώματος καθώς επιτρέπει την έγκαιρη ανεύρεσή του και τη διαφοροδιάγνωσή του από άλλους μελαγχρωματικούς και μη όγκους του δέρματος. Το δερματοσκοπικό πρότυπο του βασικοκυτταρικού καρκινώματος προκύπτει από διάφορους συνδυασμούς των γνωστών κριτηρίων και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως ο ιστολογικός υπότυπος, η εντόπιση, το φύλο, η ηλικία και το είδος της μελάγχρωσης. Επιπλέον, πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι δερματοσκόπηση είναι επίσης χρήσιμη στον τρόπο διαχείρισης του βασικοκυτταρικού καρκινώματος καθώς παρέχει πληροφορίες για τον υπότυπο, την παρουσία μελάγχρωσης ή έλκωσης και την απάντηση στη θεραπεία.

Lallas A, Apalla Z, Ioannides D, Argenziano G, Castagnetti F,Moscarella E, Longo C, Palmieri T, Ramundo D, Zalaudek I.
Future Oncol. 2015;11(22):2975-2984.

Για να δείτε ολόκληρο το άρθρο πατήστε εδώ.

Read More

Από 01/06/2020 το ιατρείο μετεφέρει τη λειτουργία του στη

DERMOMEDICA ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΛΑΛΛΑΣ, ΖΩΗ ΑΠΑΛΛΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Κωνσταντίνου Καραμανλή 60, 54642 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310277979
dermomedica.gr